نمایشگاه طراحی و نقاشی مانی غلامی
براساس شعر صبحانه از ژاک پره ور

«فیگوراتیوهای یک صبحانه ی فرانسوی درتهران»

پیوند و ارتباط بین هنر و ادبیات از دیرباز نه تنها مورد توجه و منبع الهام نویسندگان و هنرمندان بوده ، بلکه همواره برای مخاطبان هم جذابیت خاصی داشته است. میزان استقبال و کاربرداین پیوند تا حدی مورد توجه منتقدان آثار ادبی هنری هم قرار گرفته است ، که امروزه این موضوع به صورت یکی از نظریه های مهم در حوزه ی ادبیات و هنر مطرح می شود. به عنوان مثال، نقدهایی که بر اساس اقتباس ادبی فیلمهای سینمایی _یا به طور کلی آثار نمایشی_ نوشته شده، از جمله اولین مباحثی بود که در آن تغییر فرم و محتوا در دو زبان مختلف، یکی ادبی و دیگریسینمایی بررسی شد. اما در ارتباط با آثار منظوم، نقاشی از دیربازپیوندناگسستنی با شعر داشته است. ژان باپتیست دوبو،نویسنده و مورخ فرانسوی قرن هفدهم میلادی، در کتاب خود با عنوان بازتاب انتقادی در شعر و نقاشیعقیده دارد که هر شعری میتواند یک تصویررنگی روی بوم نقاشی باشد و هر شاعری میتواند تحت تاثیریک تابلوی نقاشی ، شعری بسراید. مورد اول ، تم اصلی یکی از مجموعه کارهای نقاشی مانی غلامی در تهران است : شعر صبحانهاز ژاک پره ور شاعر فرانسوی. مانی غلامی متولد سال 1349 در تهران است؛ و لیسانس نقاشی از دانشگاه هنر تهران و فوق لیسانس تصویرسازی از دانشگاه تهران دارد. از سال 1376نمایشگاههای انفرادی و گروهی بسیاری داشته که اغلب دارای حال و هوای ادبی و سینمایی است و سبک کار متفاوتی را در این زمینه دنبال می کند.