مانی غلامی

متولد 1349، تهران، ایران

 

تحصیلات

فوق لیسانس تصویرسازی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱.

لیسانس نقاشی، دانشگاه هنر، تهران، ۱۳۷۸.

 

نمایشگاه‌های انفرادی

1379، نمایشگاه طراحی و نقاشی، گالری الهه، تهران

1380، نمایشگاه طراحی و نقاشی، گالری دانشگاه هنر، تهران

1388، نمایشگاه نقاشی، گالری والی، تهران

1388، نمایشگاه طراحی، نمایش خصوصی، تهران

1389، نمایشگاه نقاشی، نمایش خصوصی، تهران

1390، نمایشگاه نقاشی «مرد سوم»، گالری فروَهر، تهران

1390، نمایشگاه طراحی، گالری سین، تهران

1391، نمایشگاه طراحی و نقاشی «خانه شماره 19 – تلفیق فیلم‌های نوآر»،  تهران

1393، نمایشگاه طراحی «بهترین سال‌های زندگی ما»، تهران

 

 

نمایشگاه‌های گروهی

1376، نمایشگاه نقاشی، گالری هفت ثمر، تهران

1377، نمایشگاه نقاشی، گالری دانشگاه هنر، تهران

1378، نمایشگاه طراحی، اولین دو سالانه طراحی معاصر ایران، موزه هنرهای معاصر، تهران

1380، نمایشگاه طراحی، دومین دو سالانه طراحی معاصر ایران، موزه هنرهای معاصر، تهران

1380، نمایشگاه نقاشی، گالری برگ، تهران

1382، نمایشگاه نقاشی، گالری هفت ثمر، تهران

1382، نمایشگاه نقاشی، گالری رباط، تهران

1383، نمایشگاه نقاشی، گالری لاله، تهران

1385، نمایشگاه نقاشی، گالری هما، تهران

1386، نمایشگاه نقاشی، خانه هنرمندان، گالری ممیز، تهران

1387، نمایشگاه طراحی، خانه هنرمندان، گالری ممیز، تهران

1388، نمایشگاه نقاشی، گالری مامک، تهران

1388، نمایشگاه نقاشی، گالری طراحان آزاد، تهران

1388، نمایشگاه نقاشی، گالری شیرین، تهران

1389، نمایشگاه نقاشی، گالری پردیس ملت، تهران

1389، نمایشگاه طراحی، خانه هنرمندان، تهران

1390، نمایشگاه نقاشی، گالری پردیس ملت، تهران

1390، نمایشگاه نقاشی، گالری آرتین، مشهد

1391، نمایشگاه طراحی، گالری سیمرغ، سمنان

1392، نمایشگاه هنر مدرن، گالری « بلو لاین آرتز »، ساکرامنتو، کالیفرنیا، آمریکا

1393، نمایشگاه طراحی، گالری رضوان، مشهد